VILKÅR OG BETINGELSER

Virksomhedsoplysninger
Disse handelsbetingelser (herefter kaldet “Betingelserne”) gælder for alle produkter og ydelser der bliver solgt på www.maggienielsen.dk (herefter kaldet “Hjemmesiden”) af Maggie Nielsen CVR nr. 43248553 (herefter kaldet “Virksomheden”), som brugere heraf (herefter kaldet “Kunden”) måtte købe. 

Priser og betaling
De ydelser og produkter der bliver solgt fra Hjemmesiden (herefter “Produkter”) er angivet i DKK og er eksklusive moms medmindre andet er tydeligt angivet. Når du foretager køb på Hjemmesiden vil beløbet blive trukket samme dag. Hvis betalingen sker i rater vil beløbet blive trukket med en måneds interval medmindre andet er tydeligt angivet. 

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, VISA og Mastercard. Virksomheden betaler det gebyr der opkræves af betalings indløser. Kunden betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen udsteder derudover måtte opkræve. Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder Virksomheden sig ret til at pålægge renter eller rykkergebyr efter renteloven og i øvrigt forfølge sit krav.

Levering
Når købet er gennemført vil Kunden blive oprettet i systemet og få adgang til produktet via e-mail kort herefter. 

De sessioner der afholdes i forbindelse med forløb vil leveres online ifølge aftale.

Aflysning og Ansvar 
Aflysninger af aftalte sessioner skal ske senest 24 timer før den pågældende aftale. Ved rettidig aflysning aftales der en ny session som erstatning for den oprindelige. Ved ikke rettidig aflysning ydes der ingen erstatning for den pågældende session.

Alle Produkter hos maggienielsen.dk har til formål at sætte deltagerne i stand til at selv at tage beslutninger, som kan føre dem til det ønskede resultat. Valg og beslutninger, som deltagerne træffer, er derfor udtryk for deres egen stillingtagen på baggrund af den viden og kompetence, som de har opnået. Virksomheden påtager sig intet ansvar for konsekvenserne (økonomiske, som personlige) af de handlinger, som den enkelte Kunde måtte foretage med henblik på at nå sine udviklingsmål på baggrund af et produkt eller ydelse hos Virksomheden.

Fortrydelsesret
Ved køb af online kurser har Kunden 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder fra det tidspunkt kunden har modtaget varen i sin indbakke. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal kunden informere virksomheden herom via mail [email protected] hvor det tydeligt angives at der gøres brug af fortrydelsesretten. Ved køb af ydelser (f.eks. forløb) frafalder fortrydelsesretten ved betaling. Afbrydes forløbet af deltageren, sker der ikke refusion af deltagerbetaling. 

Immaterialrettigheder
Virksomheden har immaterialrettighederne til indhold på hjemmeside, nyhedsbreve og udsendt kursusmateriale. Materialet må alene anvendes til det formål, som det er udleveret til og må ikke kopieres eller videregives til andre. Et brud på dette vil betyde en økonomisk erstatning.

Databehandling
Vi henviser til vores fortrolighedspolitik som du finder via dette link: Link til fortrolighedspolitik.

Klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail [email protected].”

Kontakt
Har du spørgsmål, klager eller kommentar er du velkommen til at kontakte os via e-mail [email protected]. Vi bestræber os på at svare indenfor 24 timer, dog kan der forekomme forsinkelser i travle perioder (3-5 dage). 

Ændringer
Virksomheden har ensidig ret til at ændre i handelsbetingelserne til enhver tid. 

Lov og værneting
Køb foretaget i Virksomheden er i overensstemmelse med Danmarks love. Kunder henvises til at kontakte Virksomheden i tilfælde af uoverensstemmelser. Er det ikke muligt at opnå enighed mellem Kunde og Virksomhed henvises Kunden til at indsende sagen til Byretten i Odense.